About CVIVA

Research Center for Vitamines and Vaccines (CVIVA)

Research Center for Vitamins and Vaccines (CVIVA) aims to document that vaccines and vitamins affect the immune system in a much more general way than previously thought. Studies conducted in Guinea-Bissau and in other low-income-countries with high infection pressure have among for example shown that the measles vaccine reduces the risk of dying, not just from measles, but also from other infectious diseases. Other vaccines can have negative effects on the immune system - and vitamins can amplify both positive and negative effects. We have named these effects "non-specific effects". These non-specific effects are often different for boys and girls. The findings open up for the possibility that vaccines can have much greater impact on infant mortality, and for a whole new understanding of the immune system; like the brain the immune system is affected by early experiences and transfers these experiences to other challenges. The findings also suggest that we need to treat boys and girls differently to give them equal opportunities.

Read more about non-specific effects of vaccines LINK MANGLER

 

Forskningscenter for Vitaminer og Vacciner (CVIVA) 

Forskningscenter for Vitaminer og Vacciner (CVIVA) vil dokumentere, at vacciner og vitaminer påvirker immunsystemet på en langt mere generel måde end hidtil antaget. Studier foretaget i Guinea-Bissau og i andre lavindkomstlande med højt infektionstryk har f.eks. vist, at mæslingevaccine mindsker risikoen for at dø, ikke bare af mæslinger, men også af andre infektionssygdomme. Andre vacciner kan imidlertid have negative effekter på immunsystemet – og vitaminer kan forstærke både positive og negative effekter. Vi har døbt disse effekter ”uspecifikke effekter” Disse uspecifikke effekter er ofte forskellige for drenge og piger. Fundene åbner op for at vacciner kan få langt større effekt på børnedødeligheden, og for en helt ny forståelse af immunsystemet; ligesom hjernen kan immunsystemet påvirkes af tidlige erfaringer og overføre disse erfaringer til andre udfordringer. De baner også vejen for, at vi bør behandles drenge og piger forskelligt for at sikre dem de samme muligheder.

Læs mere om vacciners uspecifikke effekter LINK MANGLER