New research center at Statens Serum Institut


10 October 2011
In English

The Danish National Research Foundation establishes new research center at Statens Serum Institut

Danish National Research Foundation has initiated contract negotiations on the establishment of 11 new Centers of Excellence. One of the selected centers is the Center for Non-Specific Effects of Health Interventions (CENSEI), led by Christine Stabell Benn, Statens Serum Institut.

CENSEI's purpose is to gain better understanding of the immune system and how it may be modulated by vaccines and vitamins.

Christine Stabell Benn will head the new Center of Excellence, CENSEI, established by the Danish National Research Foundation

According to the current understanding, the immune system is characterised by specificity, i.e. the ability to recognise and respond to a specific infection with a very specific reaction. This means that a vaccine against a disease will establish immunity against just that disease - and nothing else.

In the small West African country of Guinea-Bissau, the group behind CENSEI, Bandim Health Project, has discovered that this is a simplistic view.

CENSEI’s research indicates that the immune system is a learning system. Like the brain it learns from its experiences and transfers these experiences to other situations. Thus, besides the specific effects, vaccines have also non-specific effects on the immune system's general resistance. An example is measles vaccine, which not only protects against measles, but also increases the resistance to other diseases like pneumonia and diarrhoea, and lowers overall mortality by up to 50%. Another example is the BCG vaccine against tuberculosis, which lowers the mortality rate in the first fragile month of life by 45%. The non-specific effects may be enhanced if vitamins are administered at the same time. Intriguingly, the findings suggest that boys and girls have different immune systems and are affected quite differently by vaccines and vitamins.

With funding from the Danish National Research Foundation CENSEI will conduct new studies in Guinea-Bissau to better understand the remarkable beneficial effect of measles vaccination against other diseases. Additionally, CENSEI will investigate whether BCG vaccine also has a beneficial effect in Denmark. Mortality is fortunately not a big problem in Denmark, but allergic diseases are increasing, and several studies suggest that BCG vaccine’s generalised stimulation of the immune system also reduces the risk of allergic diseases.

CENSEI's goal is to increase our understanding of the immune system and its ability to learn from experience. Another core research area is the differences between boys’ and girls’ immune systems. Maybe we need to treat boys and girls differently to treat them equally. The results are expected to lead to changes in the health programmes. In this way, CENSEI unite basic research and applied research.

See: Statens Serum Institut

7 October 2011
På dansk

Grundforskningsfonden vil etablere nyt forskningscenter på Statens Serum Institut

7. oktober 2011

Det nye forskningscenter, Center for Non-Specific Effects of Health Interventions (CENSEI), er ét af 11 udvalgte Centers of Excellence. CENSEI skal øge forståelsen af immunsystemets måde at reagere på.

Danmarks Grundforskningsfond har besluttet at indlede kontrakt-forhandlinger om etablering af 11 nye Centers of Excellence. Et af de udvalgte centre er Center for Non-Specific Effects of Health Interventions (CENSEI), som ledes af Christine Stabell Benn, Statens Serum Institut. CENSEIs formål er at blive klogere på immunsystemets måde at reagere på.

Christine Stabell Benn bliver leder af det ny grundforskningscenter på SSI

Baggrund
Ifølge den gængse opfattelse er immunsystemet kendetegnet ved specificitet, dvs. evnen til at genkende og reagere på en specifik infektion med en helt specifik reaktion. Det betyder, at en vaccine mod en sygdom vil etablere immunitet mod lige netop den sygdom - og intet andet. Det betyder også, at vitamintilskud antages at virke ved at afhjælpe vitaminmangel – og intet andet.

I det lille vestafrikanske land Guinea-Bissau har gruppen bag CENSEI, Bandim Health Project, opdaget, at det er en forsimplet opfattelse, at vacciner kun beskytter mod den specifikke sygdom og vitaminer kun beskytter mod vitaminmangel.

Immunsystemet er en lærende enhed, der lidt ligesom hjernen lærer af sine erfaringer, og overfører disse erfaringer til andre situationer. Det indebærer blandt andet, at vacciner og vitaminer kan præge immunsystemets generelle modstandskraft over for andre infektioner, og at forskellige vacciner og vitaminer kan påvirke hinandens effekter.

Vacciners og vitaminers uspecifikke effekter
Vacciner og vitaminer har således, ud over de specifikke effekter, også uspecifikke effekter på immunsystemets generelle modstandskraft.

Et eksempel er mæslingevaccinen, der ikke blot beskytter mod mæslinger, men også øger modstandskraften over for helt andre sygdomme, som lungebetændelse og diaré, og sænker den generelle dødelighed med op imod 50 pct.

Et andet eksempel er BCG-vaccinen mod tuberkulose ("calmettevaccinen"), der sænker dødeligheden i den første sårbare levemåned med 45 pct.

Vaccinernes uspecifikke effekter kan forstærkes, hvis der samtidigt gives vitaminer.

Meget interessant tyder fundene på, at drenge og piger har forskellige immunsystemer og påvirkes helt forskelligt af vacciner og vitaminer.

CENSEI forener grundforskning og anvendelsesorienteret forskning
Med midlerne fra Grundforskningsfonden iværksættes nye studier i Guinea-Bissau for bedre at forstå den bemærkelsesværdige gavnlige effekt af mæslingevaccinen mod andre sygdomme.

Derudover vil CENSEI undersøge om BCG-vaccinen også i Danmark har en gavnlig effekt. I Danmark er dødelighed heldigvis ikke et stort problem, men allergiske sygdomme er i stigning, og flere studier tyder på, at BCG-vaccinens generelle stimulering af immunsystemet også nedsætter risikoen for allergiske sygdomme.

Endvidere vil CENSEI belyse de økonomiske gevinster ved at tage uspecifikke effekter med i betragtning, når der udarbejdes sundhedsprogrammer.

CENSEIs mål er at øge vores forståelse af immunsystemet og dets evne til at lære af sine erfaringer. Et andet kerneområde er forståelsen af, at drenge og piger har forskelligt immunsystem og kan have brug for forskellige vaccinationer og vitaminer. Måske skal vi behandle drenge og piger forskelligt for at behandle dem ens.

Resultaterne forventes at lede til ændringer i sundhedsprogrammerne. CENSEI forener på den måde grundforskning med den anvendelsesorienterede forskning.

Finansiering og samarbejdspartnere
CENSEI finansieres med op til 58 mio. kr. af Grundforskningsfonden.
Centeret lokaliseres på Statens Serum Institut, men arbejder tæt sammen med Bandim Health Project i Guinea-Bissau.

Derudover samarbejdes der med British Medical Research Council i Gambia, Århus Universitet og flere danske sygehuse.

Se også: Statens Serum Institut

Last revised 10 October 2011

Related Content: Press

See also: BHP in the Press

Bandim Health Project

BHP logo

Contact

Bandim Health Project

Statens Serum Institut 
Building 206, ground floor
5 Artillerivej 
DK-2300 Copenhagen S
Denmark

Phone: 0045 3268 3162
Email:  
Web: http://bandim.org

Projecto de Saúde Bandim
Apartado 861
1004 Bissau codex
Guinea-Bissau

Phone: 00245 2014 89
Fax: 00245 201672